19.6.09

CONVOCATORIA DE XOGADORAS PARA EIXO ATLÁNTICO

NOME
APELIDOS

ELIA

ALONSO FRAGA

BELÉN

QUINTANA RÍO

REYES

LÓPEZ HERNÁNDEZ

ISABEL

AGUIAR GARCÍA

SHEILA

OUTEIRIÑO VAZQUÉZ

ALBA

RÓDRIGUEZ GÓMEZ

RAQUEL

FÉRNANDEZ RÓDRIGUEZ

UXIA

DA SILVA RÓDRIGUEZ

BELÉN

SOTELO GARCIA

ELENA

SARDIÑA TEJADA

NURIA

SALGADO LÓPEZ

LAURA

GARCIA LÓPEZ

No hay comentarios: